Vydanie

Kontakt


TecTake s.r.o.
Lidická 700 / 19
602 00 Brno
Česko

Telefónne číslo: +421 650 103 105
Po - Pi: 09.00 - 15.00
E-mailová adresa: mail@tectake.sk

Právne informácie prevádzkovateľa

TecTake GmbH
Geschäftsführer Roland Kemmer
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Deutschland

WEEE-Reg.-Nr. DE 59131102
Informationspflichten gemäß §18 Abs. 2 Elektro- und Elektronikgerätegesetz:
https://www.bmuv.de/themen/wasser-ressourcen-abfall/kreislaufwirtschaft/statistiken/elektro-und-elektronikaltgeraete

Umsatzsteuernummer-Identifikationsnummer: DE 278621551
Amtsgericht Ulm Registergericht HRB 727066

Telefon: 07931 991920
Fax: 07931 - 99192599
E-Mail: verkauf@tectake.de

Die Mehrwertsteuer wird auf unseren Rechnungen seperat ausgewiesen.


TecTake s.r.o.
Lidická 700 / 19
602 00 Brno
Česko

DIČ: CZ03201376
IČO: 03201376
Zapísaná na KS v Brne, oddiel C, vložka

DPH je zobrazená samostatne na našich faktúrach.

Außergerichtliche Streitbeilegung

Die EU-Kommission stellt eine Online-Plattform zur Streitbeilegung („OS-Plattform“) zur Verfügung, die über den Link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar ist. Sofern der Kunde ein in der europäischen Union wohnhafter Verbraucher ist, besteht die Möglichkeit, zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten über vertragliche Verpflichtungen aus Online-Kaufverträgen diese Plattform zu nutzen. Wir sind verpflichtet, Sie über die Existenz dieser OS-Plattform und in diesem Zusammenhang auch über unsere E-Mail-Adresse mail@tectake.sk zu informieren.

Wir bemühen uns, mögliche Meinungsverschiedenheiten bezüglich mit unseren Kunden geschlossenen Verträgen einvernehmlich über unseren Kundenservice zu lösen. Darüber hinaus sind wir zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet und hierzu grundsätzlich auch nicht bereit.

Mimoriadne riešenie sporov


Európska komisia dáva k dispozícii online-platformu na riešenie sporov ( "OS" -platforma), ktorá je k dispozícii na odkaze https://ec.europa.eu/consumers/odr. Pokiaľ je zákazník rezidentom Európskej únie, existuje možnosť mimosúdneho riešenia sporov týkajúcich sa zmluvných povinností pri nákupe cez internet. O existencii tejto OS platformy sme povinní Vás informovať aj cez našu e-mailovú adresu .

Usilujeme sa o vyriešenie prípadných nezhôd týkajúcich sa zmlúv s našimi zákazníkmi vzájomnou dohodou prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu. Navyše nemáme povinnosť zúčastniť sa konania o urovnanie sporov pred spotrebiteľskú rozhodca radou a v zásade k tomu nie sme ani pripravení.

Fotodokumentácia

Zoznam všetkých autorských práv a zdrojov obrázkov, fotografií a grafiky použitých na tejto webovej stránke, prosím kliknite tu.